mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

DẦU MÁY NÉN

2901

Dầu máy nén khí khoáng không tro parafin đặc biệt có độ tinh khiết cao với tuổi thọ thay thế kéo dài. Nó đảm bảo sự hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị trong toàn bộ thời gian hoạt động.

2902

Dầu máy nén khí gốc khoáng parafin có độ tinh khiết cao với tuổi thọ thay thế kéo dài. Nó đảm bảo sự hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị trong toàn bộ thời gian hoạt động.

2903

Dầu máy nén khí gốc khoáng parafin có độ tinh khiết cao với tuổi thọ thay thế kéo dài. Nó đảm bảo sự hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị trong toàn bộ thời gian hoạt động.

2904

Dầu máy nén khí gốc khoáng parafin có độ tinh khiết cao với tuổi thọ thay thế kéo dài. Nó đảm bảo sự hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị trong toàn bộ thời gian hoạt động.

DẦU CHO TẢI NẶNG

7408

Dầu động cơ khoáng đơn cấp hiệu suất cao dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện cực kỳ khắc nghiệt ở nhiệt độ môi trường hơn -15 ° C.

7407

Dầu động cơ khoáng đơn cấp hiệu suất cao dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện rất khắc nghiệt ở nhiệt độ môi trường hơn -15 ° C.

7409

Dầu động cơ khoáng đơn cấp hiệu suất cao dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở nhiệt độ môi trường hơn -20 ° C.

3101

Dầu động cơ khoáng một cấp (mùa đông) đặc biệt chất lượng cao nhất dành cho động cơ chạy bằng diesel tải trung bình có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện khác nhau ở nhiệt độ môi trường hơn -30 ° C. Nó được thiết kế đặc biệt cho thiết bị VOLVO và CATERPILLAR yêu cầu sự hiện diện của các thông số kỹ thuật tương ứng.

3103

Dầu động cơ khoáng đơn cấp chất lượng cao đặc biệt dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện khác nhau ở nhiệt độ môi trường hơn -15 ° C. Nó được thiết kế đặc biệt cho thiết bị VOLVO và CATERPILLAR yêu cầu sự hiện diện của các thông số kỹ thuật tương ứng.

3104

Dầu động cơ khoáng đơn cấp đặc biệt dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện khác nhau ở nhiệt độ môi trường hơn -20 ° C. Nó được thiết kế đặc biệt cho thiết bị VOLVO và CATERPILLAR yêu cầu sự hiện diện của các thông số kỹ thuật tương ứng.

3105

Dầu động cơ khoáng đơn cấp đặc biệt dành cho động cơ chạy bằng diesel tải nặng có và không có bộ tăng áp hoạt động trong các điều kiện khác nhau ở nhiệt độ môi trường hơn -15 ° C. Nó được thiết kế đặc biệt cho thiết bị VOLVO và CATERPILLAR yêu cầu sự hiện diện của các thông số kỹ thuật tương ứng.

DẦU THỦY LỰC

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra trên cơ sở dầu cơ bản được tinh chế cao với chỉ số độ nhớt cao và gói phụ gia không chứa kẽm (tro thấp) để tuân thủ đầy đủ nhất các yêu cầu vận hành cụ thể của tải cao và nhiệt hiện đại Các hệ thống thủy lực chính xác được nhấn mạnh, bao gồm các hệ thống được trang bị cơ cấu servo và van servo được sử dụng trong các thiết bị di động và công nghiệp mà nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu thủy lực “không chứa kẽm”. Chúng được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp, thiết bị di động và cố định hoạt động trong điều kiện tải trọng cao và cực cao, áp suất, nhiệt độ hoạt động và / hoặc vận tốc và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh và khi ở đó là một khả năng cao hoặc ô nhiễm nước.

2101

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra cho các thiết bị thủy lực của thiết bị cố định và thiết bị di động hoạt động ở nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn và cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cao.

2102

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra cho các thiết bị thủy lực của thiết bị cố định và thiết bị di động hoạt động ở nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn và cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cao.

2103

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra cho các thiết bị thủy lực của thiết bị cố định và thiết bị di động hoạt động ở nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn và cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cao.

2104

Dầu thủy lực khoáng đặc biệt tất cả các mùa được tạo ra cho các thiết bị thủy lực của thiết bị cố định hoặc di động hoạt động ở nhiệt độ hoạt động cao và rất cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc rất cao.

2105

Dầu thủy lực khoáng đặc biệt tất cả các mùa được tạo ra cho các thiết bị thủy lực của thiết bị cố định hoặc di động hoạt động ở nhiệt độ hoạt động cao và rất cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc rất cao.

2201

Dầu thủy lực parafin khoáng tất cả các mùa có chỉ số độ nhớt cao được tạo ra cho thiết bị thủy lực của thiết bị di động hoặc cố định hoạt động ở nhiệt độ hoạt động cao và cực cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cực cao và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh.

2202

Dầu thủy lực parafin khoáng tất cả các mùa có chỉ số độ nhớt cao được tạo ra cho thiết bị thủy lực của thiết bị di động hoặc cố định hoạt động ở nhiệt độ hoạt động cao và cực cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cực cao và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh.

2208

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra trên cơ sở dầu cơ bản được tinh chế cao với chỉ số độ nhớt cao và gói phụ gia không chứa kẽm (tro thấp) để tuân thủ đầy đủ nhất các yêu cầu vận hành cụ thể của tải cao và nhiệt hiện đại Các hệ thống thủy lực chính xác được nhấn mạnh, bao gồm các hệ thống được trang bị cơ cấu servo và van servo được sử dụng trong các thiết bị di động và công nghiệp mà nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu thủy lực “không chứa kẽm”. Chúng được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp, thiết bị di động và cố định hoạt động trong điều kiện tải trọng cao và cực cao, áp suất, nhiệt độ hoạt động và / hoặc vận tốc và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh và khi ở đó là một khả năng cao hoặc ô nhiễm nước. Dầu thủy lực không chứa kẽm có các đặc tính tương tự như các loại dầu thông thường, nhưng đồng thời chúng có tuổi thọ cao hơn dự kiến ​​và loại bỏ hoàn toàn sự hình thành các cục đông và “cặn lỏng” gây tắc nghẽn bộ lọc và phá vỡ các phần tử động cơ servo trong điều kiện ẩm ướt. môi trường và nhiệt độ cao. Những “cặn lỏng” này được hình thành thông qua sự tương tác của các chất phụ gia chứa kẽm và nước.

2203

Dầu thủy lực parafin khoáng tất cả các mùa có chỉ số độ nhớt cao được tạo ra cho thiết bị thủy lực của thiết bị di động hoặc cố định hoạt động ở nhiệt độ hoạt động cao và cực cao. Nó được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động trong điều kiện tải trọng, áp suất, nhiệt độ và / hoặc vận tốc cực cao và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh.

2206

Dầu thủy lực khoáng tất cả các mùa được tạo ra trên cơ sở dầu cơ bản được tinh chế cao với chỉ số độ nhớt cao và gói phụ gia không chứa kẽm (tro thấp) để tuân thủ đầy đủ nhất các yêu cầu vận hành cụ thể của tải cao và nhiệt hiện đại Các hệ thống thủy lực chính xác được nhấn mạnh, bao gồm các hệ thống được trang bị cơ cấu servo và van servo được sử dụng trong các thiết bị di động và công nghiệp mà nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu thủy lực “không chứa kẽm”. Chúng được phát triển có tính đến các yêu cầu đối với các hệ thống thủy lực công nghiệp, thiết bị di động và cố định hoạt động trong điều kiện tải trọng cao và cực cao, áp suất, nhiệt độ hoạt động và / hoặc vận tốc và đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ thay đổi mạnh và khi ở đó là một khả năng cao hoặc ô nhiễm nước. Dầu thủy lực không chứa kẽm có các đặc tính tương tự như các loại dầu thông thường, nhưng đồng thời chúng có tuổi thọ cao hơn dự kiến ​​và loại bỏ hoàn toàn sự hình thành các cục đông và “cặn lỏng” gây tắc nghẽn bộ lọc và phá vỡ các phần tử động cơ servo trong điều kiện ẩm ướt. môi trường và nhiệt độ cao. Những “cặn lỏng” này được hình thành thông qua sự tương tác của các chất phụ gia chứa kẽm và nước.

DẦU TURBINE

2301

Dầu tuabin (tuần hoàn) chất lượng cao với độ tuổi thay thế cao được thiết kế để bôi trơn và làm mát các ổ trục trong tuabin nước và hơi nước đứng yên ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao, đồng thời được sản xuất trên nền có độ tinh khiết cao.

2302

Dầu tuabin (tuần hoàn) chất lượng cao với độ tuổi thay thế cao được thiết kế để bôi trơn và làm mát các ổ trục trong tuabin nước và hơi nước đứng yên ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao, đồng thời được sản xuất trên nền có độ tinh khiết cao.

2303

Dầu tuabin (tuần hoàn) chất lượng cao với độ tuổi thay thế cao được thiết kế để bôi trơn và làm mát các ổ trục trong tuabin nước và hơi nước đứng yên ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao, đồng thời được sản xuất trên nền có độ tinh khiết cao.

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

2801

Dầu bánh răng giảm khoáng công nghiệp để sử dụng cho hộp số của thiết bị nhập khẩu và trong nước hiện đại yêu cầu sử dụng dầu chất lượng cao với các đặc tính chống mài mòn và chống trầy xước ЕР (Cực áp) nâng cao.
Zalo
Hotline
Gọi điện SMS Chỉ đường