mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

mannol.com.vn, mannol-lubricants.com, mannol-lubricants.com.vn, mannol-lubricants.vn, mannol-oil.com, mannol-oil.com.vn, mannol-oil.vn, sct-germany.com.vn, sct-germany.vn, sct-lubricants.com.vn, sct-lubricants.vn, mannol.vn

địa chỉ Địa chỉ : 3 Đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
địa chỉ Hotline: 0931820585
Thông tin sản phẩm
sản phẩm
 • NHỚT MANNOL 8219 HỢP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP , 7 CẤP , 8 CẤP CHO MERCEDES , BMW , RANGE ROVER .....
 • Lượt xem: 2197
 • Mô tả ngắn:

  Đáp ứng các yêu cầu và phê duyệt / Tương ứng với các yêu cầu - thông số kỹ thuật

  • ZF Lifeguardfluid 6/8
  • ACURA DW-1, ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
  • BENTLEY PY112995PA
  • BMW 83220142516
  • BMW 83220397114
  • BMW 83222152426
  • BMW 83222289720
  • BMW 83222163514
  • BMW 83222305397
  • CHRYSLER 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
  • DODGE 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
  • FORD XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
  • HONDA DW-1, ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
  • HYUNDAI NWS-9638 T-5, SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR
  • INFINITI Matic S / W;
  • JAGUAR Fluid 8432
  • JEEP 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
  • KIA NWS-9638 T-5, SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR
  • LAND ROVER TYK500050, LR0022460
  • LEXUS Scion FZ, Type WS, JWS 3324
  • LINCOLN XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
  • MASERATI 231603
  • MAZDA FZ, FW 6A EL, FW 6AX EL
  • MB 236.12
  • MB 236.14
  • MB 236.15
  • MB 236.41
  • MERCURY XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
  • MINI 83 22 0 142 516
  • MINI 83 22 0 397 114
  • MINI 83 22 2 152 426
  • MINI 83 22 2 289 720
  • MINI 83 22 2 163 514
  • MINI 83 22 2 305 397
  • MITSUBISHI ATF-J3, Dia Queen ATF-PA
  • NISSAN Matic S / W
  • OPEL GM SATURN
  • OPEL GMC AW1 / VI
  • OPEL GM SATURN
  • OPEL GMC 88863400
  • OPEL GM SATURN GMC 88863401
  • PORSCHE 000 043 304 00
  • SAAB 93 165 147 AW-1
  • TOYOTA Scion FZ, Type WS, JWS 3324
  • MN Art.No .: MN8219-4ME
 • Giá: 490.000 VND
 • - +
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

Đáp ứng các yêu cầu và phê duyệt / Tương ứng với các yêu cầu - thông số kỹ thuật

 • ZF Lifeguardfluid 6/8
 • ACURA DW-1, ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
 • BENTLEY PY112995PA
 • BMW 83220142516
 • BMW 83220397114
 • BMW 83222152426
 • BMW 83222289720
 • BMW 83222163514
 • BMW 83222305397
 • CHRYSLER 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
 • DODGE 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
 • FORD XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
 • HONDA DW-1, ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
 • HYUNDAI NWS-9638 T-5, SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR
 • INFINITI Matic S / W;
 • JAGUAR Fluid 8432
 • JEEP 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA
 • KIA NWS-9638 T-5, SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR
 • LAND ROVER TYK500050, LR0022460
 • LEXUS Scion FZ, Type WS, JWS 3324
 • LINCOLN XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
 • MASERATI 231603
 • MAZDA FZ, FW 6A EL, FW 6AX EL
 • MB 236.12
 • MB 236.14
 • MB 236.15
 • MB 236.41
 • MERCURY XT-10-QLVC, XT-6-QSP, XT-6-DSP
 • MINI 83 22 0 142 516
 • MINI 83 22 0 397 114
 • MINI 83 22 2 152 426
 • MINI 83 22 2 289 720
 • MINI 83 22 2 163 514
 • MINI 83 22 2 305 397
 • MITSUBISHI ATF-J3, Dia Queen ATF-PA
 • NISSAN Matic S / W
 • OPEL GM SATURN
 • OPEL GMC AW1 / VI
 • OPEL GM SATURN
 • OPEL GMC 88863400
 • OPEL GM SATURN GMC 88863401
 • PORSCHE 000 043 304 00
 • SAAB 93 165 147 AW-1
 • TOYOTA Scion FZ, Type WS, JWS 3324
 • MN Art.No .: MN8219-4ME
0
Gọi điện SMS Chỉ đường